Muzieklessen

Het verzorgen van muzieklessen op zowel orgel als piano is een voor mij prachtige manier om mijn passie voor muziek, de opgebouwde kennis en ervaring te delen en door te geven.

Ik heb inmiddels ruime ervaring  opgebouwd in het lesgeven aan pakweg 7-70 jarigen. De meeste lessen geef ik individueel. De lessen vinden bij voorkeur wekelijks plaats en duren een halfuur. Een andere lesfrequentie of langere lestijd is uiteraard ook mogelijk.

Bij de pianolessen maak ik gebruik van o.a. de les- en speelboeken van Hal Leonard, de Russische Klavierschule, de serie Piano Time of de serie Masterworks Classics evt. aangevuld met lesmateriaal uit andere methodes of boeken.

Voor de orgellessen gebruik ik de lesmethode ‘Organo Pleno’ van Christiaan Ingelse, bijna altijd ook aangevuld met materiaal uit andere lesboeken en bij de jongere leerlingen voorafgegaan door één of twee deeltjes van James Bastien of Hal Leonard.

Bij gevorderde leerlingen wordt het studiemateriaal in overleg gekozen.

Volwassenen hebben soms specifieke leerwensen.  Ik vind het leuk om hieraan tegemoet te komen en lessen op maat te bieden. Klavarskribolezers kunnen ook bij mij terecht.

Tijdens de lessen heb ik aandacht voor de ontwikkeling van de speeltechniek, een goede speelhouding, het ontwikkelen van de algehele muzikaliteit en van het gehoor. Ook wordt van meet af aan de structuur van de te spelen muziekstukjes bekeken zodat de leerling de opbouw van een muziekstuk beter begrijpt.

Voorop staat dat de leerling plezier heeft in het (leren) maken van muziek.