Liedbesprekingen

Als ik wat tijd over heb vind ik het leuk om me in achtergronden van een lied te verdiepen. Wie is de dichter, hoe kwam de tekst tot stand, wie maakte de melodie? Ook verwijs ik zo mogelijk naar werken uit de kunst die een relatie hebben met de thematiek van het betreffende lied.

Verder staat hier een uitgewerkte lezing en PowerPoint over het thema ‘Bijbel, vrouwen en muziek’.

Liedbesprekingen

Weerklank 116 (melodie) Vom Himmel hoch…

Weerklank 139. Alles wat over ons geschreven is

Weerklak 142. Gethsemané

Weerklank 152. Lam Gods dat zo onschuldig

Weerklank 157. O hoofd, vol bloed en wonden

Weerklank 183. U zij de glorie

Weerklank 189 Kroon Hem met koningskroon

Weerklank 241 Kom kinderen, niet dralen

Lezing en pp. Vrouwen en muziek in de Bijbel.