Weerklank

Weerklank 17 Daar is uit ’s werelds duist’re wolken – intonatie

Weerklank 109 Hoe zal ik U Ontvangen – zetting in C

Weerklank 109 Hoe zal ik U ontvangen – voorspel

Weerklank 111 Nu daagt het in het oosten – twee zettingen

Weerklank 123 Hef aan, hef aan een luide zang – voorspel

Weerklank 132 Nu zijt wellekome – zetting

Weerklank 153 Leer mij, o Heer – zetting en voorspel

Weerklank 231. Door de nacht van strijd en zorgen – zwevende c.f.

Weerklank 354 Rust mijn ziel, uw God is Koning – kort voorspel

Weerklank 353 O God die droeg ons voorgeslacht – zetting

Weerklank 418 Aan U behoort… – zetting

Weerklank 452 Lof zij de Heer- zetting

Weerklank 455 O grote God die liefde zijt – zetting

Weerklank 458 O Jezus, hoe vertrouwd en goed – 2 zettingen o.b.v. none akkoorden.

Weerklank 459 Op bergen en in dalen – intonatie

Weerklank 489 Ik heb de vaste grond gevonden – intonatie en zetting

Weerklank 521 O Heer, mijn God, ook deze nacht – voorspel

Weerklank 524 Verzonken is het licht – zwevende c.f.