Bijbeltekst op muziek

Voor Hervormd Putten zal ik in 2024 bij enkele Bijbelteksten een melodie en begeleiding maken. Dit n.a.v. het project ’52 Bijbelteksten in één jaar’.

Markus 10 :27 Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk.